Tin công ty

Áp dụng cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ)

Để đảm bảo nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp khó khăn về nhà ở, ngày 20/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Có 08 nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để giải quyết nhu cầu về chỗ ở, trong đó bao gồm cả công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề. Đồng thời, Nghị định này cũng đã có quy định các doanh nghiệp đã và đang sản xuất tại khu công nghiệp có trách nhiệm thành lập quỹ đầu tư tài chính để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở đối với công nhân, người lao động tại cơ sở đó gặp khó khăn về nhà ở (Điều 26).

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người lao động của doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, đối với doanh nghiệp sản xuất có sử dụng lao động trong khu công nghiệp nếu tự đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động của đơn vị mình nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các doanh nghiệp thuê nhà để bố trí cho người lao động ở thì chi phí xây dựng, mua nhà ở hoặc chi phí thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Điểm g, Khoản 1 Điều 12).

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì chủ đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch được áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án này. Đồng thời chủ đầu tư dự án được bán nhà ở cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch hoặc cho các doanh nghiệp này thuê nhà ở để bố trí chỗ ở cho người lao động của các doanh nghiệp đó theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 666/BXD-QLN.

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp