Tin công ty

32 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách 32 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Cụ thể, 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Viện Vật liệu xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Trường Đại học Xây dựng miền Trung.

4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Trường Cao đẳng xây dựng số 1; Trường Cao đẳng xây dựng số 2; Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị; Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định.

5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng nghề Lilama I; Trường Cao đẳng nghề Lilama II; Trường Cao đẳng nghề Licogi; Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: 1- Trường Trung cấp xây dựng số 4; 2- Trường Trung cấp xây dựng; 3- Trường Trung cấp xây dựng miền Trung; 4- Trường Trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng; 5- Trường Trung cấp kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh; 6- Trường Trung học kỹ thuật - Nghiệp vụ Hà Nội; 7- Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng; 8- Bệnh viện Xây dựng; 9- Bệnh viện Xây dựng Việt Trì; 10- Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn; 11- Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn; 12- Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò; 13- Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam; 14- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới); 15- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; 16- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; 17- Nhà Xuất bản xây dựng.

Theo : chinhphu.vn

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp