Tin công ty

Luật Đầu tư (sửa đổi): Tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch hơn

Luật Đầu tư năm 2005 là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam; xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư không phù hợp, mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.


luat-dau-tu

 

 Luật đầu tư sửa đổi sẽ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng. Ảnh: minh họa.


Tuy nhiên, sau hơn 8 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả tích cực, Luật Đầu tư 2005 cũ bộc lộ một số hạn chế, làm cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt từ các nước trong khu vực. So với một số nước trong khu vực thì hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính của nước ta chưa thật sự đáp ứng  kỳ vọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về Luật Đầu tư.     


Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm và những yêu cầu cơ bản sau đây:


Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch hơn nữa để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Hai là, tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động đầu tư gắn liền với việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư với thủ tục đơn giản hơn và chi phí thấp hơn.


Ba là, bổ sung, hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo hộ đầu tư phù hợp với cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư theo các điều ước quốc tế đã và sẽ thỏa thuận trong thời gian tới.


Bốn là, những nội dung của Luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định thông thoáng của Luật Đầu tư hiện hành còn phù hợp với thực tế.


Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) về cơ bản tiếp tục duy trì kết cấu của Luật Đầu tư hiện hành với 9 Chương, 69 điều. So với Luật Đầu tư hiện hành, Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) giữ nguyên 11 điều, sửa đổi 49 điều, bổ sung 9 điều mới và bãi bỏ 29 điều, trong đó bãi bỏ toàn bộ Chương VII về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, đồng thời sửa đổi căn bản các nội dung về thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.


Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thảo luận tại phiên họp thứ 27 diễn ra từ ngày 14 đến 24/4/2014.    

                                                                                                                                  Nguồn baodautu.vn

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp