Tin công ty

IDICO phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 Thực hiện Văn bản số 602/BXD-PC ngày 04/4/2016 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.Để công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả, gắn với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giúp cán bộ công nhân viên, người lao động tại Đơn vị hiểu được các nguyên tắc bầu cử, ứng cử, ngày ứng cử, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử…   
    

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tiến hành đăng tải nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Thông tin chi tiết về văn bản Luật:

 Luật bầu cử

- Phòng Tổ chức Lao động IDICO -

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp