Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2018

Ngày 19/04/2018, tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 100 đường D2, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Đến tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 93% số cổ đông có quyền biểu quyết và các quý vị khách mời, đặc biệt là sự hiện diện và phát biểu của ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty IDICO.

 IDICO-INCON CT_HONG

     Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT IDICO tham dự Đại hội


Đại hội đã được nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty về nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho hoạt động SXKD năm 2018 và giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty. Trong đó, kết quả SXKD của Công ty năm 2017 với giá trị doanh thu tư vấn đạt 25,962 tỷ đồng, lợi nhuận 2,646 tỷ đồng, đồng thời đề ra các chỉ tiêu, phương hướng SXKD năm 2018 với doanh thu hơn 25 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 2,5 tỷ đồng, tập trung hoàn thành các công trình đang thực hiện năm 2018 và đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án mới đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Công ty trong các năm tiếp theo.

 

Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung chính như:

- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Bầu Ông Hoàng Văn Hiến giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.


IDICO INCON_Anh_Hien

Ông Hoàng Văn Hiến - Tân Chủ tịch HĐQT IDICO-INCON nhiệm kỳ 2017-2022

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp