Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2019

 Ngày 24/04/2019, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO (IDICO-INCON), đã tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở công ty địa chỉ số 100 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty về nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho hoạt động SXKD năm 2019 và giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty. Trong đó, kết quả SXKD của Công ty năm 2018 với giá trị doanh thu tư vấn đạt 25,838 tỷ đồng, lợi nhuận 2,684 tỷ đồng, đồng thời đề ra các chỉ tiêu, phương hướng SXKD năm 2019.

                                                             
Ông Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch HĐQT IDICO-INCON.

                                                                             
Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám Đốc IDICO-INCON.

Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung chính như:

- Bổ sung nghành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy,tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy, sửa đổi khoản 1, điều 4 - điều lệ công ty về nghành nghề kinh doanh.

- Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, bầu thành viên độc lập HĐQT.

      - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!
                                                                                                                                               -IDICO - INCON-.

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp