Tin Tổng công ty IDICO

IDICO hoàn thành kế hoạch năm 2012

Kết thúc năm 2012, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt 100%-102% mức kế hoạch và tăng so với năm 2011. Trong đó, giá trị SXKD thực hiện được 8.276 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.213 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, nộp ngân sách 513 tỷ đồng.

Hầu hết các đơn 
vị thành viên đều đạt và vượt kế hoạch năm 2012, tăng trưởng cao so với năm 2011. Điển hình là Công ty CP thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (đạt 127% K.H), Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đạt 122%K.H), Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (đạt 113%K.H), Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (đạt 103%K.H)… 
Thứ trưởng BXD Bùi Phạm Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Kết quả SXKD của của các đơn vị năm 2012 đã góp phần đáng kể để Tổng Công ty hoàn thành nhiệm vụ. Từ kết quả đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Xây dựng ghi nhận khen tặng các danh hiệu: Huân Chương Lao Động Hạng 3, Cờ Thi Đua Xuất Sắc và Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ, Cờ Thi Đua Xuất Sắc và Bằng Khen của Bộ Xây Dựng, Danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua các cấp…

 

Năm 2013, CB-CNV Tổng công ty IDICO tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu phát triển SXKD đặt ra cao hơn so với năm 2012. Đặc biệt, Công đoàn Tổng công typhát động phong trào thi đua sâu rộng, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm./. 


Thứ trưởng BXD - Bùi Phạm Khánh trao Huân Chương Lao Động Hạng 3 
cho cá nhân có thành tích xuất sắcThứ trưởng BXD - Bùi Phạm Khánh trao Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ  cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ trưởng BXD - Bùi Phạm Khánh trao Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ 
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng BXD - Bùi Phạm Khánh trao Cờ Thi Đua của Bộ Xây Dựng 
cho IDICO-CONAC, IDICO-IDI, LAMA-IDICO.

Bảng kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của IDICO:

    

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị

Kế hoạch 
2012

Thực hiện 
2012

TH / KH 2012
(%)

TH 2012/ 2011 
(%)

 

1. Giá trị tổng sản lượng

2. Doanh thu

3. Lợi nhuận trước thuế

4. Nộp ngân sách

5. Giá trị đầu tư phát triển

 

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

 

8.270.000

6.212.000

285.000

502.000

2.206.000

 

8.276.536

6.213.219

290.200

513.001

2.210.886

 

100,00

100,00

102,00

102,00

100,00

 

101,00

112,00

112,00

128,00

72,00

 


Nguồn: Phòng Đầu tư - Tổng công ty IDICO


TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp