Tin Tổng công ty IDICO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: tiếp tục phát triển các KCN bền vững và hiệu quả

 Tính đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 15 KCN được thành lập, với tổng diện tích 8.510,27 ha, trong đó có 9 KCN đã đi vào hoạt động (có 4 KCN lấp đầy trên 90% diện tích), 6 KCN đang thực hiện công tác đầu tư hạ tầng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích có thể cho thuê của 15 KCN là 5.668,59 ha, trong đó diện tích đất cho thuê lại trong các KCN là 1.858,38 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 32,78% (1.858,38 ha/5.668,59 ha). Nếu tính riêng 9 KCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng và sẵn sàng thu hút dự án thứ cấp thì tỷ lệ lấp đầy đạt 66,66% (1.858,38 ha/2.787,87 ha).

                                               
KCN Mỹ Xuân A của IDICO tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 2015, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút và cấp mới 7 dự án, với tổng vốn đăng ký quy đổi là 75,98 triệu USD, diện tích đất thuê là 19,78 ha. Trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 63,7 triệu USD, diện tích đất thuê là 16,73 ha; và 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 257,83 tỷ đồng, diện tích đất thuê là 3,05 ha.

6 tháng đầu năm 2015, các KCN trên địa bàn tỉnh có 7 dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ đồng và 94.800.000 USD; 1 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 6.310.000 USD (giảm từ 214.000.000 xuống 207.690.000 USD).

Lũy kế đến cuối tháng 6/2015, tại các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 260 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,499 tỷ USD, gồm 129 dự án đầu tư trong nước, vốn đầu tư 45.617,83 tỷ đồng và 1,508 tỷ USD; 131 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư 8,14 tỷ USD. Trong số 260 dự án còn hiệu lực có 198 dự án đang hoạt động; 15 dự án đang triển khai xây dựng; 17 dự án chậm triển khai; 15 dự án tạm ngưng hoạt động; và 15 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của các dự án ước đạt 15,5 triệu USD (FDI là 14,7 triệu USD). Tính đến hết tháng 6/2015, vốn đầu tư thực hiện lũy kế của các dự án đạt 8.206 triệu USD, đạt 65,65% so với tổng vốn đầu tư đăng ký (trong đó FDI là 5.261 triệu USD).

 Báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, tính đến cuối tháng 6/2015, có thêm 5 dự án đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, có 11 dự án của doanh nghiệp ngưng hoạt động, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về nguồn vốn, kết quả kinh doanh và đơn hàng sụt giảm, không có thị trường đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN những tháng đầu năm tương đối ổn định, trong đó:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tháng 6/2015 thực hiện được 13.862 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 80.504 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch;

- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tháng 6 ước thực hiện đạt 487 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ (trong đó FDI đạt khoảng 287 triệu USD), lũy kế 6 tháng đạt 3.048 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ (trong đó FDI đạt khoảng 1.617 triệu USD);

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 148 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ (trong đó FDI đạt 130 triệu USD), lũy kế 6 tháng ước đạt 900 triệu USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ, đạt 48,6% so với kế hoạch;

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 ước đạt 102 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ (trong đó FDI đạt 94 triệu USD), lũy kế 6 tháng ước đạt 607 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 57,9% so với kế hoạch năm;

- Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước tháng 6 ước đạt 28,5 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ (trong đó FDI đạt 21 triệu USD), lũy kế 6 tháng ước đạt 163 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 52% so với kế hoạch năm;

- 6 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp trong các KCN đã thu hút được 900 lao động, nâng tổng số lao động đến cuối tháng 6/2015 lên 48.918 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 14.000 người.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất nhập khẩu đều có dấu hiệu tăng trưởng. Có được kết quả đó là do Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đề ra trong năm; chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư; tích cực đôn đốc và giải quyết các vướng mắc của các dự án đầu tư đã được cấp phép triển khai thực hiện theo tiến độ đã đăng ký; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời những vướng mắc về hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn hạn chế như thu hút đầu tư vào một số KCN còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn và thị trường tiêu thụ hàng hóa… Do đó, trong những tháng cuối năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế cao vào các KCN; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và đạt các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thu hút lao động, đầu tư hạ tầng KCN trong năm 2015…

- Nguồn khucongnghiep.com.vn -

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp