Tin Tổng công ty IDICO

Các KCN tỉnh Đồng Nai: Thu hút đầu tư vượt chỉ tiêu đề ra

 Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 KCN đã được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 9.969,69 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 68,49% diện tích đất công nghiệp dành cho thuê.

                               

Trong 9 tháng đầu năm 2015, các KCN đã thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài đặt ra trong năm 2015 (900 triệu USD), đạt 199%, trong đó có 71 dự án mới và 70 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn cả cấp mới và tăng vốn đạt 1.795,74 triệu USD; thu hút đầu tư trong nước đạt 235,8% so với kế hoạch đề ra (2.000 tỷ đồng). Các dự án thu hút vào các KCN tỉnh Đồng Nai đều phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đặt ra là thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, có tỷ suất vốn đầu tư cao… Trong số các dự án đã thu hút vào KCN có 19 dự án vốn đầu tư từ 10 triệu USD trở lên, 04 dự án vốn đầu tư 30 triệu USD trở lên. Điển hình là dự án Công ty TNHH Hyosung - Đồng Nai (KCN Nhơn Trạch V) có vốn đầu tư 660 triệu, đây được xem là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, chuyên sản xuất các loại sợi, vải, dự án này đã đóng góp lớn vào kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh trong năm 2015. Dự án Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành - Khu công nghệ cao Long Thành, vốn đầu tư 282,164 triệu USD sẽ tập trung thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao, dự án sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Đồng Nai, dẫn đầu là Nhật Bản, đứng thứ hai là Hàn Quốc, thời gian qua, hai nhà đầu tư này luôn xem Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số lượng dự án đến từ 2 quốc gia trên liên tục tăng lên trong những năm gần đây và dẫn đầu về số lượng dự án cũng như vốn đầu tư vào các KCN của tỉnh Đồng Nai.

Thu hút đầu tư trong nước cũng đạt nhiều kết quả khả quan, trong 9 tháng đầu năm các KCN tỉnh Đồng Nai đã thu hút được 10 dự án mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.695 tỷ đồng, đạt 196% so với cùng kỳ năm 2014; điều chỉnh 13 dự án, trong đó có một dự án tăng vốn đầu tư. Như vậy, 9 tháng đầu năm 2015, thu hút đầu tư trong nước vào các KCN tỉnh Đồng Nai vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Tổng vốn cấp mới và tăng vốn của các dự án đầu tư trong nước đạt 4.716,5 tỷ đồng, đạt 235,8% chỉ tiêu đặt ra năm 2015. Lũy kế cuối tháng 9/2015, các chỉ tiêu chung đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 như: doanh thu đạt 105,33%; xuất khẩu đạt 106%, nhập khẩu 101,15%. Ước 9 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp KCN tỉnh Đồng Nai đạt doanh thu xuất khẩu 82,58%, nhập khẩu 81,66%, thuế 75,53%, các khoản nộp ngân sách nhà nước 79,81% so với kế hoạch 2015. Bên cạnh kết quả thu hút đầu tư ấn tượng vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2015, những mặt hoạt động khác cũng   đạt nhiều kết quả khả quan.

Quản lý lao động: Tổng số lao động đang làm việc trong các KCN tỉnh Đồng Nai hiện nay là 488.341 người, trong đó 5.745 lao động là người nước ngoài. Công tác giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công luôn được Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai (BQL) chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nên các vụ tranh chấp lao động tập thể luôn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời không gây ảnh hướng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự trong KCN, từ đó xây dựng được niềm tin cho doanh nghiệp và người lao động.

Công tác bảo vệ môi trường: BQL đã phối hợp tốt với các sở, ngành trong công tác kiểm tra môi trường tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn theo đúng quy định, bên cạnh đó giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường theo đúng quy trình bảo đảm tiến độ về thời gian.

Về phát triển KCN: 9 tháng đầu năm, tình hình cho thuê đất tại các KCN đạt 251,17 ha, vượt kế hoạch đề ra cả năm (100 ha), trong đó thu hút một số dự án lớn như Công ty Hyosung tại KCN Nhơn Trạch V, Công ty Maxihub tại KCN Ông Kèo, Công ty Ci Bao tại KCN Suối Tre, Công ty Newman - KCN An Phước, Công ty Sunwoo (KCN Lộc An-Bình Sơn), Công ty phát triển DNNVV tại KCN Nhơn Trạch III giai đoạn 2. Gần đây KCN Nhơn Trạch 6A thu hút được dự án Dệt nhuộm - Hàn Quốc vào đầu tư với diện tích đất thuê là 75,7 ha, chiếm gần 40% tỷ lệ đất công nghiệp cho thuê của KCN này. So với cùng kỳ năm 2014, các KCN (Long Khánh, Hố Nai, Dầu Giây) đã thu hút được các dự án thuê đất khả quan hơn. BQL luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đăng ký được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc và đăng ký quy trình theo ISO. Điều này giúp cho doanh nghiệp sớm triển khai dự án, giảm chi phí và thời gian, từ đó sớm đưa dự án đi vào hoạt động và ổn định sản xuất.

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo BQL quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời. Cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đã được BQL triển khai mạnh mẽ, góp phần giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Không những vậy, BQL đã thực hiện kết hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa với việc thực hiện theo ISO 9001:2008 làm tăng hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, BQL vẫn còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực sau:

Về quản lý đầu tư: tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án thuộc công nghiệp hỗ trợ. Theo quy định, một dự án được công nhận là doanh nghiệp hỗ trợ phải được Bộ Công Thương lập hội đồng để thẩm tra xác nhận, việc này gây ảnh hưởng đến cơ hội thu hút đầu tư và mất nhiều thời gian cho nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, theo đó có nhiều thay đổi liên quan tới thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần được hướng dẫn để thực hiện cụ thể như: việc phân định thẩm quyền giải quyết hồ sơ có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài giữa cơ quan cấp phép đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về quản lý lao động: để đảm bảo đúng vai trò của cơ quan quản lý về lao động tại các KCN cần có sự phân cấp trực tiếp từ cấp Bộ không chỉ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn trong cả công tác cung-cầu về lao động và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp… Để tạo được đội ngũ lao động chất lượng, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động nhằm đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, điều này phụ thuộc rất lớn vào việc chấp hành và khả năng tham gia phối hợp của các doanh nghiệp cùng chính quyền và BQL.

Các chương trình dịch vụ phục vụ cho đời sống người lao động đã được triển khai như nhà ở cho công nhân, nhà trẻ mẫu giáo trong KCN tuy đã được triển khai thực hiện, xong kết quả chưa cao, chưa thực sự mang lại lợi ích cho người lao động.

Công tác bảo vệ môi trường: việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường chưa đồng bộ, còn chồng chéo và ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ về môi trường của BQL.

Một vài kiến nghị, đề xuất

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thủ tục đơn giản và nhanh chóng, BQL có một vài kiến nghị sau: sớm ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014; sớm ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung  một số Điều của các Luật về thuế; ban hành tiêu chí công nhận dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ mà không cần phải lập hội đồng thẩm tra công nhận doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Nguồn khucongnghiep.com.vn

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp