Tin Tổng công ty IDICO

IDICO tổ chức hội nghị đại biểu người lao động thông qua phương án cổ phần hóa

 Thực hiện công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ cũng như việc thực hiện Quyết định của Bộ Xây dựng về cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Ngày 06/12/2016, Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động thông qua Phương án cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
 

 IDICO -_Hoi_du_PA_CPH
Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị.
 

Tham dự Hội nghị gồm có: các Đ/c Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, đại diện CBCNV các phòng ban, đơn vị  trực thuộc trong hệ thống IDICO.

 

Toàn thể Hội nghị đã được nghe báo cáo: mục đích, ý nghĩa của việc cổ phần hóa Tổng công ty; Quyết định của Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty; Quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty; Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động của các Đơn vị;Trình bày dự thảo phương án cổ phần hóa; Báo cáo kế hoạch SXKD 03 năm 2017, 2018, 2019; Trình bày dự thảo Điều lệ và  Đóng góp ý kiến vào dự thảo phương án cổ phần hoá Tổng công ty; thông qua nội dung phương án cổ phần hóa, thông qua nghị quyết Hội nghị…
 

 IDICO -Hoi_nghi_CPH
Các đại biểu tham dự biểu quyết tại Hội nghị.


Hội nghị đã diễn ra cởi mở với nhiều vấn đề được Công đoàn và người lao động đặt ra để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trong việc cổ phần hóa. Qua đó, hầu hết người lao động đều đã nắm bắt, hiểu rõ được chủ trương, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp Cổ phần hóa, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua với tất cả các nội dung chương trình Hội nghị.

 

Thông qua Hội nghị đã tạo được sự thống, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết trong tập thể CBCNV IDICO, quyết tâm cùng nhau đưa IDICO phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 

 - Tổng công ty IDICO -

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp