Tin Tổng công ty IDICO

Đảng ủy Tổng Công ty IDICO triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

IDICO hoc_tap_NQTW4

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty khẳng định: Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) xác định rõ mục tiêu, quản điểm chỉ đạo, nhất là 04 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá, thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết; trong đó đóng vai trò quyết định vẫn là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn Tổng Công ty.
 

IDICO hoc_tap_NQTW4-2017

Đảng ủy Tổng Công ty tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, với ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW.


IDICO -_2017-NQTW4

Cùng ngày, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017. Năm 2016, Đảng bộ Tổng Công ty tiếp tục giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

- Nguồn Lê Anh - dukcsbxd - 

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp