Tin Tổng công ty IDICO

IDICO tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 2 năm 2017

 Ngày 26/05/2017, tại trụ sở Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt 02 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


IDICO-HN hoc_tap_NQ_lan_2_nam_2017
Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy IDICO phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: IDICO.


Tham dự Hội nghị gồm có: Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV ĐUK cở sở Bộ Xây dựng-Trưởng ban Tuyên giáo; Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy IDICO; các Đ/c lãnh đạo chủ chốt, trưởng, phó các phòng ban Tổng công ty IDICO và toàn thể các đồng chí đảng viên trong hệ thống IDICO.


Hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc Phổ biến, quán triệt 02 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“Tự diễn biến”,“Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


IDICO-HN hoc_tap_NQTW_lan_2_nam_2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV ĐUK cở sở Bộ Xây dựng-Trưởng ban Tuyên giáo 
phổ biến nội dung Hội nghị. Ảnh:IDICO.


Ngoài ra, tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc thông báo về tình hình chính trị - xã hội trong và ngoài nước, diễn biến tình hình biển đông trong thời quan qua.

 

Thông qua Hội nghị đã giúp toàn bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ 02 tác phẩm và chuyên đề năm 2017 của Đảng.Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên. Tập thể cán bộ đảng viên trong hệ thống IDICO quyết tâm tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận dụng có hiệu quả vào đời sống hằng ngày và trong công việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đưa IDICO ngày càng phát triển.

- Tổng công ty IDICO -

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp