Tin Tổng công ty IDICO

Công đoàn Tổng công ty IDICO: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để triển khai Bước 1 thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bàn biện pháp thực

 Thực hiện kế hoạch số 783/KH-CĐXD ngày 30/12/2016 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Kế hoạch số 19/TCT-CĐ ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội IV Công đoàn Tổng công ty IDICO, đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Sau quá trình chuẩn bị và được sự nhất trí của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đảng ủy, chính quyền Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Ngày 02/11/2017 Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để triển khai Bước 1 thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  qúy 4 năm 2017.

Thay mặt Ban Thường vụ công đoàn Tổng công ty, đồng chí Phan Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO đã khai mạc, điều hành Hội nghị và đề nghị từng đồng chí tham dự Hội nghị tập trung, tâm huyết bàn bạc thảo luận theo phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.


Một số hình ảnh tại Hội nghị:


IDICO- HN_Cong_doan_NK_2018-2023
Đ/c Phan Văn chính - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO điều hành Hội nghị.


IDICO -_HNghi_cong_doan_NK_2018-2023
 

 IDICO -_HN_cong_doan_NK_2018-2023
 

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để triển khai Bước 1 thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017 của Công đoàn Tổng công ty IDICO đã hoàn thành các nội dung đề ra; Qua Hội nghị, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Tổng công ty IDICO.

                                                   - Công đoàn IDICO - 

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp