Dự án đang thực hiện

Khảo sát, điều chỉnh QH chung xây dựng đô thị Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

 Đô thị Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 4702/QĐ.CT-UBT ngày 20/12/1999; theo đó quy mô diện tích khu Đô thị công nghiệp Thạnh Phú khoảng 897 ha, bao gồm các loại đất dân dụng, đất công
nghiệp, đất giao thông đối ngoại và các loại đất khác. Trong đó đất dân dụng chiếm khoảng 496 ha được phân thành các khu chức năng (khu trung tâm hành chính, khu trung tâm thương mại - dịch vụ, khu giáo dục, khu cây xanh TDTT…) và các khu ở.


                                                                                               Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Hiện tại trong phạm vi quy hoạch đô thị Thạnh Phú đã có một số dự án đang thực hiện triển khai phù hợp với quy hoạch như: Khu dân cư Tín Khải, khu công nghiệp Thạnh Phú, cụm công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân...


Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn 03 xã: Thạnh Phú, Tân Bình, Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu; Có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

+ Phía Bắc     : Giáp đường vành đai Biên Hòa;

            + Phía Tây     : Giáp xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu;

             + Phía Nam    : Giáp xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu và phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa.

              + Phía Đông  : Giáp xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu và phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa.


Mục tiêu:

- Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển đô thị và đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng.

- Định hướng không gian phát triển đô thị, xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khung xây dựng đồng bộ phù hợp với xu thế phát triển của từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng môi trường cho khu vực phía Bắc của thành phố Biên Hòa.

- Định hướng phát triển kinh tế xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nhằm giảm khoảng cách về đời sống, sinh hoạt của người dân giữa đô thị và nông thôn.

- Làm cơ sở để quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

         - Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư trong khu vực, quản lý đất đai và quản lý xây dựng.

Địa chỉ: 100 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp