Dự án đang thực hiện

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU VỰC CÔNG NGHIỆP THẠNH TÂN

Khu vực công nghiệp Thạnh Tân thuộc địa phận xã Thạnh Tân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Ranh giới khu đất lập quy hoạch được xác định như sau:

    - Phía Bắc: Giáp kênh Thạnh Tân 1.

    - Phía Nam: Giáp kênh Thạnh Tân 4.

    - Phía Đông: Giáp kênh rạch Thạnh Mỹ - Thạnh Tân.

     - Phía Tây: Giáp kênh Trục.

                                          Quy Hoạch SDD Khu Vực CôngNghiệp Thạnh Tân.

Mục Tiêu.
    - 
 Xây dựng khu vực công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường.
    - Một phần diện tích ở phía Bắc bố trí các ngành công nghiệp có tính chất ô nhiễm, khu vực còn lại dành cho sản xuất công nghiệp.
    - 
Phân bổ hợp lý các ngành công nghiệp sao cho sử dụng hiệu quả những nguồn nguyên liệu và tài nguyên tại chỗ. Tập trung phát triển những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại và có khả năng thu hút, sử dụng lao động.
    -
 Chú trọng phát triển bền vững.
    - Định hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng của khu vực.
    - 
Xác định các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng, lập dự án đầu tư và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

 


 

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp