Khảo sát xây dựng

Khu công nghiệp Hựu Thạnh

 Địa chỉ:             Xã Hựu Thạnh - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An

Chủ đầu tư:      Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

Qui mô dự án:  550ha

Gói thầu:           Khảo sát phục vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000
                           Khảo sát phục vụ Lập dự án đầu tư
      
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp