Khảo sát xây dựng

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 - giai đoạn 1

Địa chỉ:              Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư:      Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Qui mô dự án:  600ha

Gói thầu:           Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công
                            
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp