Khảo sát xây dựng

Khu tái định cư KCN Sơn Mỹ

  Địa chỉ:             Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư:      Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Qui mô dự án:  925ha

Gói thầu:           Khảo sát phục vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp