Khảo sát xây dựng

Khu công nghiệp Gia Kiệm

  Địa chỉ:            Xã Gia Kiệm - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư:      Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ)

Qui mô dự án:  230ha

Gói thầu:           Khảo sát phục vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000

Thời gian thực hiện: 2010
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp