Khảo sát xây dựng

Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  Địa chỉ:            Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn

Chủ đầu tư:      Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Qui mô dự án:  200ha

Gói thầu:           Khảo sát phục vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

Thời gian thực hiện: 2009
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp