Quy hoạch xây dựng

Khu dân cư đô thị Sơn Mỹ

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Địa chỉ:             Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư:   
   Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Qui mô dự án:  925ha

Gói thầu:           Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Thời gian thực hiện: 2010
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp