Quy hoạch xây dựng

Khu tái định cư KCN Sơn Mỹ

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Địa chỉ:              Huyện Hàm Tân & Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư:   
   UBND Huyện Hàm Tân

Qui mô dự án:  111,3ha

Gói thầu:           Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Thời gian thực hiện: 2012
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp