Thiết kế công trình

Khu phức hợp IDICO-CONAC

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Địa chỉ:             Phường 7 - Thành phố Vũng Tàu

Chủ đầu tư:   
   Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

Qui mô dự án:  18 tầng

Gói thầu:          Lập dự án - Thiết kế bản vẽ thi công

Thời gian thực hiện: 2009
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp