Thiết kế công trình

Trường THPT Chuyên Hoàng Le Kha

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Địa chỉ: 
          Thành Phố Tây Ninh - Tỉnh 
Tây Ninh

Chủ đầu tư:   
   Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh 
Tây Ninh

Qui mô dự án:  Diện tích 33.628m2 

Gói thầu:          Thiết kế bản vẽ thi công

Tiến độ thực hiện: 2015 - 2017
Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp