CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Ngày 24/04/2024, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO (IDICO-INCON) đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024. Bên cạnh báo cáo về kết quả đạt được trong công tác quản trị, điều hành, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm 2023. IDICO-INCON đã thông qua Đại Hội nhiều nội dung quan trọng khác.

IDICO -INCON tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024

 

Ông Nguyễn Ngọc Khánh Giám Đốc Công Ty báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024
Ông Hoàng Tuấn Anh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày.
Ông Nguyễn Ngọc Khánh Giám Đốc Công Ty trả lời các câu hỏi của các Cổ Đông.

 

Chủ Tịch và Giám Đốc Công Ty cảm ơn bà Bùi Thi Kim Thoa là thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và bà Trần Thị Ngọc Loan là Thành Viên Ban Kiểm Soát.
Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO ngày 24/04/2024 với 1.774.700 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên Website: www.idico-incon.com.vn để các cổ đông và nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *