CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Đại Hội Công Đoàn IDICO-INCON nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CĐ ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty IDICO về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Tổng công ty IDICO – CTCP.

Được sự chấp thuận của Công đoàn Tổng công ty IDICO; Sự đồng ý của Cấp ủy và sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty IDICO-INCON, 14h00 ngày 24/3/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí:

Đ/c Lê Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO.

Đ/c Tạ Văn Lợi – Phó Bí thư Chi bộ 4 – Phó Giám đốc Công ty IDICO-INCON.

Đ/c Phạm Lâm Sơn – Phó Giám đốc Công ty IDICO-INCON.

Cùng 37 đoàn viên công đoàn công ty.

Đại hội đã thông qua:

– Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Công ty nhiệm kỳ kéo dài 2020-2023, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2023 – 2028;

– Các hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ kéo dài 2020-2023 qua đó xác định năng lực, trình độ, uy tín và bản lĩnh của Ban chấp hành công đoàn.

– Đại hội đã nhất trí 100% tái bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn IDICO – INCON  nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí:

  1. Đ/c Đàm Văn Kiên            – Chủ tịch Công đoàn
  2. Đ/c Đậu Thị Thu Hường   – Ủy viên Ban Chấp hành
  3. Đ/c Đỗ Đức Duy               – Ủy viên Ban Chấp hành

– Đại hội đã bầu 04 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023 – 2028 và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Công Chung đã ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty IDICO – INCON đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong tình hình nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Công đoàn IDICO-INCON đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty cố gắng tìm kiếm đủ nguồn việc, đảm bảo người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn IDICO-INCON nhiệm kỳ 2023-2028 kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và có giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội tạo được không khí gắn kết toàn thể đoàn viên công đoàn bằng chương trình team building mang nội dung chuyên môn, có tính áp dụng cao trong công việc.

Ban chấp hành Công đoàn IDICO-INCON phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Công ty IDICO-INCON ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

                                                                                                                   TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐAI HỘI

Đoàn viên công đoàn tham dự Đai hội

                                                                  Báo cáo hoạt động công đoàn

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Lê công Chung phát biểu tại Đại hội

Hình ảnh team builđing

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *