GIỚI THIỆU CÔNG TY IDICO – INCON

  1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

* Năm 2002:

Công ty được thành lập lần đầu với tên Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư Xây dựng thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp tại Quyết định số: 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2002 của Bộ Xây dựng.

* Năm 2003:

Công ty Tư vấn đầu tư IDICO được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư Xây dựng tại Quyết định số 1002/QĐ-BXD ngày 25/7/2003.

* Năm 2007:

Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 của Bộ Xây dựng thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON).

* Năm 2017:

IDICO – INCON được Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD – 00003062 theo quyết định số 68/QĐ-HĐXD-DN ngày 10/8/2017, quyết định số 94/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/9/2017, quyết định số 08/QĐ-HĐXD-DN ngày 29/01/2019.

  1. THÔNG TIN CÔNG TY
  • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
  • Tên giao dịch: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company.
  • Trụ sở: Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
  • Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chức vụ: Giám đốc.
  • Điện thoại: 0283 8995588 – Fax: 0283 8995588.
  • Tài khoản số: 31010000755381.
  • Tại ngân hàng: BIDV – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
  • Mã số Doanh nghiệp: 0304843611.